top of page

SZILÁRDSÁGTANI ANALÍZIS
Feszültséganalízis  |  Termomechanika  |  Kifáradás | Élettartam​

A termékekkel szemben támasztott egyre magasabb követelmények, a rövidülő piacra kerülési idő és a költséghatékonyság miatt fontos az alkatrészek mechanikai teherbírásának ismerete. Korszerű szoftvereink segítségével lehetőségünk van különféle anyagok figyelembevételére, legyen szó homogén izotróp viselkedésű fémekről, vagy nagyfokú anizotrópiával rendelkező, fröccsöntéssel előállított szálerőstett műanyagokról, amelyek esetén a kúszás, illetve a feszültségrelaxáció figyelembevétele kiemelten fontos. Módszereinkkel számos komplex mérnöki kérdésre kaphatunk választ. Wöhler görbék és Haigh diagramok alapján az alkatrészek élettartamának és kifáradásának meghatározása is lehetséges. A termikus analízisek során számításba vehetjük a hőmérséklet eloszlás, a hőátadás, a hősugárzás, valamint a hőtágulás hatásait az alkatrészek terhelésére. Akár kapcsolt hőtani-mechanikai analízisek készítése is lehetséges 3D nyomtatott alkatrészeken.

monitor1.png
Anchor 2

VÉGESELEM ANALÍZIS
Szilárdságtani vizsgálat  |  Műanyag és fém alapanyagok  |  FEA |  Altair

CAD MODELL

SZIMULÁCIÓS MODELL

ANALÍZIS

EREDMÉNY KIÉRTÉKELÉS

Számos esetben a gyártási folyamatot modellező analíziseken túl szükséges az alkatrészek mechanikai terhelhetőségének a vizsgálata is, hogy képet kapjunk a termék használata közben lejátszódó folyamatokról. A végeselem módszeren alapuló statikai, szilárdságtani, dinamikai, hőtani, topológia és alak optimalizációs megoldásainkkal műanyag és fém alkatrészeket is hatékonyan tudunk méretezni az Altair szimulációs szoftverei (Simlab, Inspire, Optistruct, Radioss) segítségével. 

Analízis portfóliónk magában foglalja az iparban leggyakrabban alkalmazott eljárásokat:

  • Lineáris és nemlineáris statikus analízis,

  • Sajátfrekvencia, gerjesztett lengések és random response vizsgálata,

  • Stacionárius és tranziens hőtani analízis,

  • Fenti lehetőségek csatolt alkalmazása,

  • Kifáradás vizsgálata.

Kérje ajánlatunkat végeselem analízisre, és optimalizáljuk együtt műanyag vagy fém alkatrészeit!

Anchor 1
bottom of page